Innkalling årsmøte 2021

Innkalling årsmøte 2021

Publisert av Silje Mari Botnan den 04.05.22. Oppdatert 11.05.22.

 

 

ÅRSMØTE 2021

 

Det innkalles herved til årsmøte i NMK Tynset på Tynset Hotell NB! NY DATO 12.05.22,           kl 19.00

Sakliste:

 1. Åpning
 2. Godkjenning av stemmeberettigede
 3. Godkjenning av innkalling
 4. Valg av møteleder, referent og to personer til å underskrive protokollen
 5. Årsmelding
 6. Godkjenning av regnskap
 7. Budsjett
 8. Valg
 9. Innkommende saker/forslag
 10. Fastsettelse av medlemskontingent
 11. Eventuelt

Vi gjør oppmerksom på at kun betalende medlemmer over 15 år er stemmeberettigede under årsmøte.

Forslag til saker må være styret i hende innen 29.04.22

Forslag kan sendes på e-post til:hansenteammax@gmail.com

Eller per post til: Harald Hansen, Smågardan, 2500 Tynset.

Frasigelser av verv må skje innen 22.04.22 til  valgkomiteen v/ Veslemøy Løkken 97410437 eller Synne Rugsveen Hansen 90993358

Det vil bli enkel servering.

Vel møtt. 

Det har sneket seg inn en feil i valgkomiteen.
Veslemøy Løkken er leder i valgkomiteen. (Valgt i sist årsmøte)