Førermelding ang Kvalløp 02.07.22!!

Publisert av Silje Mari Botnan den 23.06.22.

6.2 PROTESTER Alle protester vil bli behandlet i henhold til Generelle bestemmelser. Protest må skriftlig leveres til løpsleder, eller hvis dette ikke er mulig til juryen sammen med protestgebyr på NOK 2000,- Depositum for teknisk protest er NOK 5000,- (I tillegg til protestgebyr)

6.3 APPELLER Alle deltagere har rett til å appellere. Informasjon om appell må gis skriftlig til juryen sammen med NOK 10 000,- senest en time etter beslutning fra juryen er offentliggjort på den offisielle oppslagstavla. Fullstendig skriftlig appell må være NBF i hende senest 96 timer etter at den skriftlige informasjonen er mottatt av juryen.  

Ved for få påmeldte blir dameklasse slått sammen med åpenklasse, dette blir avgjort på løpsdagen og informert om på førermøte.